Kategorie

Slevy

Ochrana osobních údajů s úpravami v souladu GDPR platné od 25.5.2018.

Darius Lev – Lion, s.r.o. zpracovává osobní údaje podle právních předpisů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů) a taktéž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679:

 

Ochrana osobních údajů
Společnost Lion Cosmetics si váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím. Data shromažďujeme výhradně za účelem poskytnutí našich služeb. Neposkytujeme je třetím stranám.

 

Souhlas se zpracováním osobních dat
Nákupem nebo registrací do internetového obchodu společnosti Lion Cosmetics dáváte souhlas s tím, že data o Vás a Vašem nákupu budou shromážděna a použita. S těmito údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále vše jen jako ,,osobní údaje“) je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Shromážděné osobní údaje jsou Informace o nákupech a jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

Ochrana osobních údajů kupujícího:

Kupující, odesláním objednávky, souhlasí se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů,  má právo přístupu ke svým osobním údajům , právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Darius Lev – Lion, s.r.o.

Našimi partnery jsou:

Česká pošta, s.p. - přepravce

Zásilkovna.cz - přepravce

PPL CZ s.r.o. - přepravce

POLYMETal s.r.o. – softwarové služby

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, anebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním a shromážděním jeho osobních údajů ve shora uvedeném smyslu.

 

Váš e-mail bude Darius Lev-Lion, s r.o. zpracovávat pouze za účelem zasílání informací ohledně produktů (např. slevy, akční balíčky, nové produkty apod.) nebo obchodních sdělení v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím emailové zprávy na lioncosmetics@lioncosmetics.com, písemně na adresu: Darius Lev – Lion, s.r.o., Cejl 522/57, 602 00 Brno nebo telefonicky 545214213,776573099.

Zásady používání souborů cookie

 Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji
  •  zde naleznete další obecné informace k souborům cookie